Általános Szolgáltatási Feltételek

 

Az Eveline Cosmetics internetes áruházában való vásárláshoz regisztrációra van szükség, ahol a számlázási adatok, a telefonszám és a szállítási adatok megadására kerül sor.
A telefonszám közlése azért fontos, mert az elküldött rendelés adatait esetenként egyeztetjük.
Amennyiben nem tudjuk telefonon felvenni a kapcsolatot a megrendelt termékek kiszállítása elhúzódhat.
A rendelés teljesítése 3-4 munkanap alatt történik.
Megrendelése általában akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mailben vagy telefonon is visszaigazoljuk (max. 48 órán belül).
Az áruházi rendszer által küldött automata megrendelés másolat nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy akár a már visszaigazolt megrendelés esetén is elálljon a szerződéstől, és visszautasítsa a megrendelés teljesítését.

Részteljesítés kizárólag a Vásárlóval történő egyeztetést követően történik.

A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül.
Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.
Abban az esetben, ha a termék eredeti csomagolását a vevő felbontotta vagy a terméket használatba vette, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.

 

Szállítási Feltételek

 

A megrendelt termékeket a Magyar Posta kézbesíti. Az eveline.hu és a farmona.hu webáruházakban, azonos napon leadott megrendelések értéke összegződik és a szállítási költséget az alapján számoljuk fel.

A szállítási költségek az alábbiak szerint alakulnak Magyarország egész területén:
– ha a megrendelés értéke 9899 Ft vagy az alatti, akkor a szállítási költség 1290 Ft
– ha a megrendelés értéke 9900 Ft vagy több, akkor szállítási költséget nem számolunk fel.

A szállítási költséget a számlán feltüntetjük.
A csomagok kiszállítása hétköznapokon történik.

 

Fizetési Mód

 

A fizetés a csomag átvételekor történik, készpénzben.

A csomagot fizetés után lehet felbontani.

 

Adatvédelem

 

A www.eveline.hu tulajdonosa és üzemeltetõje, a Dan-Pol Bt. (5002 Szolnok Jubileum tér 5., továbbiakban: Szolgáltató ) elkötelezett a látogatók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény;
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.
Szolgáltató adatvédelmi koncepciója a megfelelõ tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.

Felhasználói számára a Szolgáltató lehetõséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.
A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Szolgáltató harmadik fél számára nem szolgáltatja ki.
Regisztrációjával Ön kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy tőlünk elektronikus levelet fogad, amelyek bizonyos esetekben közvetlen vagy közvetett módon reklámot is tartalmazhatnak.

A feliratkozáskor megadott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át, a feliratkozás egyetlen kattintással bármikor megszüntethető, bármelyik elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre való kattintással.